7 KEYS TO INVEST

Đi Tìm Trường Phái Đầu Tư Với Mô Hình 7 Yếu Tố

Nếu bạn là lính mới hoặc đang lạc hướng trên “chứng trường”. Hãy trang bị ngay cho bản thân những kỹ năng đánh giá cổ phiếu tổng thể thông qua 7 yếu tố ở khóa học: 7 KEYS TO INVEST.

Nguyễn Nhật Tiến

Giảng viên - Leader Học Viện Đầu Tư Eaglinvestor - CFA level 1 candidate

Đây là khóa học giúp xây dựng nên một trường phái đầu tư thông qua việc đánh giá 7 yếu tố trọng yếu của một cổ phiếu: (1) Tiềm năng tăng trưởng, (2) Khả năng sinh lợi, (3) Lợi thế cạnh tranh, (4) Sức khỏe tài chính, (5) Chất lượng quản trị, (6) Rủi ro kinh doanh và (7) Định giá cổ phiếu.

Học viên sẽ được chọn cổ phiếu mình yêu thích để thực hành liên tục từ những hiểu biết căn bản như đọc hiểu BCTC, cho tới đánh giá tiềm năng và rủi ro của doanh nghiệp, rồi các mô hình định giá cổ phiếu trên nền tảng xây dựng MÔ HÌNH TÀI CHÍNH bài bản, sau cùng là đưa ra quyết định đầu tư và cách thức quản trị danh mục hợp lý.

NỘI DUNG 5 BUỔI HỌC

1. PHÂN TÍCH BCTC cơ bản & ỨNG DỤNG mô hình tam giác đầu tư.

2. CÂU CHUYỆN ĐẦU TƯ: tiềm năng tăng trưởng. Khả năng sinh lời. Lợi thế cạnh tranh.

3. RỦI RO & TÍNH ỔN ĐỊNH: Sức khỏe tài chính. Chất lượng quản trị, Rủi ro kinh doanh.

4. ĐỊNH GIÁ & QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ.

5. QUẢN LÝ DANH MỤC đầu tư

Chuyên Viên Phân Tích