Khai Giảng Lớp Trải Nghiệm Hoàn Toàn Miễn Phí

0
61

– Chương trình áp dụng với tất cả các khoá học trong “Hệ Sinh Thái Các Khoá Học” khi để lại thông tin vào link bên dưới

– Thời gian ưu đãi đến trước ngày 1/1/2020 – Giới hạn số lượng đăng ký: 100 khách hàng đầu tiên

✍Link đăng ký: https://forms.gle/nxF2UnEyV38tuWmcA ___________________________________________________________________________

*** HỆ SINH THÁI CÁC KHÓA HỌC ***

?1. Lớp 7 KEYS TO INVEST: Đi Tìm Trường Phái Đầu Tư Với Mô Hình 7 Yếu Tố (Giảng viên Nguyễn Nhật Tiến)

?2. Lớp ENTERPRISE VALUATION – UNVEIL THE MYSTERY Định Giá Doanh Nghiệp – Đâu Là Giá Trị Cốt Lõi? (Giảng viên Louis Hiếu Vương)

?3. Lớp CORPORATE FINANCIAL ANALYSIS – SEEKING FOR THE TRUTH Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp – Đi Tìm Sự Thật (Giảng viên Phạm Thanh Ngọc)