ENTERPRISE VALUATION - UNVEIL THE MYSTERY

Định Giá Doanh Nghiệp - Đâu Là Giá Trị Cốt Lõi?

Nếu bạn tin rằng giá trị doanh nghiệp quyết định thành bại trong đầu tư. Thì không nên bỏ qua khóa học chuyên sâu: ENTERPRISE VALUATION.

Vương Đình Ngọc Hiếu Louis

Giảng viên - Cử nhân Queensland University Of Technology QUT - Khoa Kinh Tế Quốc Tế và Khoa Học Máy Tính

Đây là lớp dạy kiến thức nền tảng để hiểu và áp dụng thực tế các mô hình định giá phù hợp với từng loại hình kinh doanh khác nhau: (1) Sản xuất – thương mại, (2) Tài chính (Bất động sản, ngân hàng, chứng khoán), (3) Mô hình tập đoàn đa ngành.

Lớp học sẽ đề cập tới những yếu tố trọng yếu nhất tác động tới giá trị của một doanh nghiệp bao gồm: (1) Lợi thế cạnh tranh, (2) Chu kỳ tăng trưởng, (3) Rủi ro đặc thù của từng doanh nghiệp. Và sau cùng sẽ hệ thống thành một MÔ HÌNH TÀI CHÍNH chi tiết để giúp nhà đầu tư đưa quyết định đầu tư hiệu quả và chính xác nhất.

NỘI DUNG 5 BUỔI HỌC

1. Hiểu biết căn bản về ĐỊNH GIÁ

2. Xây dựng MÔ HÌNH định giá cho các Công Ty Sản Xuất – Dịch Vụ

3. Xây dựng MÔ HÌNH định giá cho các Công Ty Tài Chính

4. Xây dựng MÔ HÌNH định giá cho các Công Ty Đa Ngành

5. ỨNG DỤNG mô hình định giá vào QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

Chuyên Viên Phân Tích