CORPORATE FINANCIAL ANALYSIS - SEEKING FOR THE TRUTH

Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp - Đi Tìm Sự Thật

Nếu bạn mê những câu chuyện nội tình của doanh nghiệp viết trên báo cáo tài chính. Hãy cùng tham gia khóa học: CORPORATE FINANCIAL ANALYSIS - SEEKING FOR THE TRUTH.

Phạm Thanh Ngọc

Giảng viên - CFA level 2 candidate

Đây là lớp chuyên sâu về các kỹ năng đọc hiểu và phân tích BCTC đặc trưng nhiều ngành nghề khác nhau. Bắt đầu từ những kiến thức căn bản đọc hiểu BCTC, khóa học sẽ dẫn dắt nhà đầu tư đến những chỉ số tài chính nâng cao nhằm hiểu được dòng chảy tài chính thực tế của doanh nghiệp để từ đó có thể dự báo tốt hơn kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai.

Quan trọng hơn, lớp còn chia sẻ các trường hợp doanh nghiệp thực tế ở thị trường chứng khoán Việt Nam để nhận diện các gian lận mà lãnh đạo tạo ra nhưng vô tình để lại dấu vết trên BCTC. Từ đó hệ thống lại thành những công cụ đặc thù để nhà đầu tư có thể nhận diện tốt hơn các loại gian lận phổ biến trong quá trình chọn cổ phiếu, từ đó giúp tối ưu hóa quá trình quản trị rủi ro cho danh mục đầu tư của mình.

NỘI DUNG 5 BUỔI HỌC

1. TỔNG QUAN BCTC – Bước đầu nập môn 

2. PHÂN TÍCH BCTC – Góc nhìn đa chiều 

3. NHẬN DIỆN GIAN LẬN đằng sau những con số (P.1)

4. NHẬN DIỆN GIAN LẬN đằng sau những con số (P.2)

5. CÔNG CỤ DỰ BÁO tương lai

Chuyên Viên Phân Tích

Cấu Trúc Tài Sản & Nguồn Vốn Tác Động Tới Rủi Ro Kinh Doanh...

Trong quá trình đánh giá một doanh nghiệp, cấu trúc vốn (nguồn...

Bancassurance (Bank+ Assurance)

Bancassurance (bank+ assurance) chính thức xuất hiện đầu tiên tại Pháp gần kể từ...
Tin ra là mua hay bán

Tin Ra Là Mua Hay Bán? – Phần 1

Đầu tư thường dễ rơi vào trường hợp mua cổ phiếu xong thì tin...