CORPORATE FINANCIAL ANALYSIS - SEEKING FOR THE TRUTH

Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp - Đi Tìm Sự Thật

Phạm Thanh Ngọc

Giảng viên - CFA level 2 candidate

Nếu bạn mê những câu chuyện nội tình của doanh nghiệp viết trên báo cáo tài chính. Hãy cùng tham gia khóa học: CORPORATE FINANCIAL ANALYSIS - SEEKING FOR THE TRUTH.

4 năm
kinh nghiệm khuyến nghị và đầu tư
40 tỷ
Quản Lý Giao Dịch
2017
Chuyên Viên Tại VNDirect

– Pass Level 1 CFA/ có chứng chỉ CFA
– Đạt chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp
– Các chứng chỉ nhỏ khác liên quan tới công việc

Bằng Cấp Chứng Chỉ

Kinh Nghiệm Và Thành Tích

Kinh Nghiệm Đào Tạo

– Đào tạo nội bộ VNDIRECT
– Diễn giả khách mời trong các buổi hội thảo do VNDIRECT tổ chức đến khách hàng cá nhân
– Giảng viên đào tạo khóa học Coporate financial analysis – “Seeking for the truth”
– Diễn giả khách mời tại các trường ĐH như:ĐH RMIT, ĐH Duy Tân.

– Phân tích và khuyến nghị các cổ phiếu:
(1) HPG: Mở mua quanh 30 – 35 và chốt ở định giá quanh 55 (Lợi nhuận 67%)
(2) BSR: Mở mua quanh 21 và chốt ở dịnh giá quanh 30 (Lợi nhuận 43%)
(3) PLX: Mở mua quanh 60 và chốt ở định giá quanh 85 (Lợi nhuận 42%)
(4) TDM: Mở mua quanh 19 và chốt ở định giá quanh 33 (Lợi nhuận 74%)
(5) NTC: Mở mua quanh 60 và chốt quanh 120 – Định giá 150 (Lợi nhuận 100%)
(6) MBB: Mở mua quanh 22 và chốt ở định giá quanh 34 (Lợi nhuận 54%)
(7) DHA: Định giá quanh 42
(8) VNM: Định giá quanh 128
(9) GMD: Định giá quanh 32

Kinh Nghiệm Phân Tích