ENTERPRISE VALUATION - UNVEIL THE MYSTERY

Định Giá Doanh Nghiệp - Đâu Là Giá Trị Cốt Lõi?

"Khởi đầu nhỏ, Giấc mơ to"

Louis Hiếu Vương

Vương Đình Ngọc Hiếu

Giảng viên - Cử nhân Queensland University Of Technology QUT - Khoa Kinh Tế Quốc Tế và Khoa Học Máy Tính

Nếu bạn tin rằng giá trị doanh nghiệp quyết định thành bại trong đầu tư. Thì không nên bỏ qua khóa học chuyên sâu: ENTERPRISE VALUATION.

6 năm
kinh nghiệm khuyến nghị và đầu tư
4 năm
kinh nghiệm phân tích, quản lý và đào tạo đội ngũ
2018
Chuyên Viên Tại VNDirect

 – Cử nhân Khoa Kinh tế quốc tế và Khoa học máy tính tại trường Queensland University of Technology

Bằng Cấp Chứng Chỉ

Kinh Nghiệm Và Thành Tích

Kinh Nghiệm Đào Tạo

– Diễn giả khách mời trong các buổi hội thảo do VNDIRECT tổ chức đến khách hàng cá nhân
– Giảng viên đào tạo khóa học The enterprise valuation – Unveil the Mystery
– Diễn giả khách mời tại các trường ĐH như: ĐH RMIT, ĐH Quốc tế

– Phân tích và khuyến nghị mua một số cổ phiếu:
1. DGC – mở mua 27 chốt lời 33
2. FPT – mở mua 42 chốt lời 60
3. VHM – mở mua 77 chốt lời 1/2 90, mua lại 82, hiện vẫn nắm giữ

– Cũng như tư duy cắt lỗ kịp thời cho các mã đã đến vùng định giá
1. QNS – khách chốt ở giá 44 (trước chia). Hiện QNS 29.3
2. HSG – dòng tiền ào ạt kéo giá ngắn hạn từ 10 lên 13, tuy nhiên, định giá quanh 6-8, khuyến nghị khách cắt/chốt quanh 10-13. Hiện HSG 8.12

Kinh Nghiệm Phân Tích